Besök hos oss

Det finns många sätt att utforma en begravning. Vi hjälper till att skapa begravningar utifrån personen som avlidit och anhörigas önskemål så det blir till ett fin och vackert minne.

När vi träffas går vi igenom alla delar kring begravningen i lugn och ro. Självklart behöver ni inte ha svaret på allt. Vissa beslut behöver inte fattas på mötet, utan det kan ni fundera på och återkomma. 

Tiden för ett begravningsmöte kan variera, men vanligast tar det mellan 1,5 till 3 timmar.

Detta går vi igenom på besöket:

Avsked med

omtanke

Offert

Efter ett besök hos oss så får du som beställaren en offert. Offert är kostnadsfri. Det är inte förens offerten är påskriven som vi kan påbörja vårt arbete.

Val av begravningsform och gravtyp

Begravningsform

1.

Ceremoni med kista, därefter jordfästning

Ceremonin ska äga rum inom en månad efter dödsfallet. Avskedet sker vi graven.

2.

Ceremoni med kista, därefter kremering

Ceremonin och kremeringen ska äga rum inom en månad efter dödsfallet, avsked vid kistan i ceremonilokalen.

3.

Ceremoni med urna

Kremeringen sker innan ceremoni. Ceremoni med urna. Gravsättningen av askan ska äga rum inom ett år. Avskedet kan vara antingen i ceremonilokalen eller vid graven beroende på var den avliden ska gravsättas. Om askan ska gravsättas i en lund så sker avskedat alltid i lokalen annars kan anhöriga välja.

4.

Ceremonilös gravsättning

Gravsättning av den avlidne utan ceremoni.

gravtyp

1.

Kistgrav - Med kista

Är en gravplats för kistor. Vanligast är att en gravsten markerar var graven är och vem som är begraven där. Gravstenen eller graveringen på den bekostar i dödsboet eller anhöriga.

2.

Urngrav - Med urna

Är en gravplats för urnor. Vanligast är att en gravsten markerar var graven är och vem som är begraven där. Gravstenen eller graveringen på den bekostar dödsboet eller anhöriga.

3.

Askgravplats

Är en plats för urnor. Här får man en personlig plats och får vara med vid urnsättning. Vid denna plats bestämmer den ansvariga gravrättsinnehavaren vilka fler som får gravsättas där. En namnskylt sätts upp vid platsen, denna bekostar dödsboet eller anhöriga. Askgravplatsen sköter församlingen om, så ingen gravskötsel för anhöriga. Lokala bestämmelser kring askgravplats kan förekomma, kontakta församlingen.

4.

Askgravlund

Är en plats för askan. Här gravsätts askan anonymt i en lund. En namnskylt sätts upp på en gemensam plats, denna bekostar dödsboet eller anhöriga. Askgravlunden sköter församlingen om, så ingen gravskötsel för anhöriga. Lokala bestämmelser kring askgravlund kan förekomma, kontakta församlingen.

5.

Minneslund

Är en plats där aska grävs ner. Minneslunden är helt anonym - där finns inga personliga stenar och namnet på den avlidne finns inte skrivet någonstans. Anhöriga får inte delta vid gravsättningen.

6.

Annat

Om de avlidne eller anhöriga önskar att gravsätta askan på annan plats än kyrkogården som i havet eller i naturen måste anhöriga ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för detta.

Alla kyrkogårdar ha inte alla alternativ, kontakta den församling/pastorat där ni önskar gravplats för information om vilka gravtyper som finns på aktuell kyrkogård.

Kremation innan ceremoni, akt med urna

Om ni väljer kremering innan ceremoni går det att genomföra en ceremoni med urna. Genom att kremering sker innan ceremoni finns möjligheten för att planera begravningen nu, men genomföra ceremonin längre fram, inom ett år från dödsdatumet måste urnan gravsättas och ceremonin hållits.

Trossamfund - Olika ceremonier att välja mellan

Vi är helt religions och politiskt neutrala.

Vi hjälpa till inom flera trossamfund. Vi har erfarenhet att skapa begravningar inom flera olika religioner och kan tillsammans med anhörig skapa en begravning efter den avlidnes och anhörigas önskan. Det kan tillkomma kostnad för officiant och för bärare vid jordbegravning. Detta beror på tillhörighet och i vilken tro man väljer att ha begravningen i. Tillhör man en församling eller förening kan detta ingå. Kontakta oss för mer information.

Här nedan nämner vi några trossamfund:

Borgerliga begravningar

En borgerlig begravningsceremoni är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I denna typ av ceremoni förekommer ofta diktläsning och musik som centrala delar. Ofta håller en borgerlig officiant i akten och har även hand om planeringen kring akten ihop med anhörig. Man kan välja att ha en borgerlig begravningsceremoni även att man tillhör något trossamfund.

Vi samarbetar med Helene Bolling, borgerlig officiant på

begravning

Juridik

Gravsten

Vi hjälper er längst hela vägen...

Produkter och tjänster

Kistor och urnor

Blommor

Vi kan hjälpa er att beställa blommor till ceremoni så de finns på plats i lokalen på ceremonidagen.

Vi ge er råd och förslag på dekorationer som skulle passa utefter era önskemål.

Alla dekorationer, buketter och kransar går att få i alla färger och storlek. Priset varierar efter mängden blommor.

Ett minne för livet

Vi samarbetar med Evigt minne som skapar unika minnesprodukter med en unik del från personen vi har förlorat. En minnesprodukt kan vara ett vackert fingeravtryck smycke eller en DNA infattad minneskristall. Evigt minne har ett brett utbud av minnesprodukter där alla produkter är lika unika som den vi förlorat.

Gravsten

Vi kan hjälpa till med ny sten och textkomplettering på en befintlig sten. Graven är en viktig plats för anhöriga att gå till och att minnas den man har förlorat.

Vi hjälper gärna till med förslag och inspiration på olika utformande på gravstenar.

minnessida

Familjebyråns minnessidor är en plats där familj, vänner och närstående kan dela minnena av en saknad person.

Som ansvarig på minnessidan kan man lägga in minnestexter, fotografier, information till gästerna kring var och när ceremonin äger rum eller om ceremonin sker i kretsen av de närmaste. Om det ska vara en minnesstund efter ceremoni och i så fall var den är och hur man anmäler sig till den. Som ansvarig kan man även välja att visa dödsannonsen och välja vilken fond besökarna kan skänka till.

Som besökare på minnessidan går det att dela bilder, skriva minnes hälsningar, tända ett ljus, beställa blommor till familjen eller ceremonin, skänka en gåva till önskad fond eller anmälan sig till minnesstunden. Det går även att se dödsannonsen och läsa information kring ceremonin.

Programkort

Här kan du gå in och titta på bakgrundsmotiv till programkort eller tackkort. Vi skapar ett korrektur så ni får se hur det blir innan vi beställer det.

Priser 4 sidigt programkort:
  • 10 st 1200:-
  • 20 st 1290:-
  • 30 st 1380:-
  • 40 st 1470:-
  • 50 st 1560:-
  • 60 st 1650:-
  • 70 st 1740:-
  • 80 st 1830:-
  • 90 st 1920:-
  • 100 st 2010:-

Det ökar med 90:- för varje 10st man lägger till.

försäkringsinventering

Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner Cynk hjälpa till att ta reda på vilka försäkringar som finns. När en person avlider finns det försäkringar som inte betalas ut automatisk. Vi erbjuder en försäkringsinventering där vi för dödsboets räkning undersöker och utreder eventuellt försäkringsinnehav.

Pris. 2200:-

Bouppteckning

När en person är bosatt i Sverige och avlider ska en bouppteckning upprättas.

En bouppteckning är en förteckning över vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Bouppteckningen fastställer också vilka som är dödsbodelägare, vilka juridiska handlingar som förekommer och utgör en legitimationshandling i hanteringen av dödsboet.

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan de som har del i dödsboet. Arvskiftet reglerar också andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter såsom skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning sker och vem som utses som aktförvarare.

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare och det är viktigt att detta görs och formuleras på rätt sätt.

Hjälp i sorg och saknad

Sorg är normalt och tillhör livet. När en närstående dör är det viktigaste att låta sig känna känslor och våga prata om det. Som anhörig hjälper det att bara finnas där.

Sorg är svår att beskriva. Lika svår som kärlek, en känsla som känns i hela kroppen och förändrar allt. Även om man upplever sorgen olika vet alla som upplevt den att det är något annat än att vara ledsen. Sorg är en naturlig reaktion vid ett dödsfall.

Sorgen är glädjens motsats. Men de är också varandras förutsättningar. För sorgen du känner är smärtan över att förlora någon mycket värdefull. På det viset är sorgen en spegel av kärleken.

Varje sorg är unik och det finns inget rätt sätt att sörja. Viktigt är att ta saker i sin egen takt och på sitt eget sätt. Ofta brukar man prata om ett sorgeår, det vill säga att det tar minst ett år att bearbeta den.

I sorg kan det kännas som att livet aldrig kommer att bli bättre igen. Så är det inte. Däremot måste man, hur smärtsamt det än är, ta sig igenom det. Det finns inga genvägar och viktigt är att tillåta sig att vara ledsen. Det kan underlätta att vara öppen med sorgen och prata om den.

Hur människor hanterar sin sorg är olika. Men de allra flesta behöver stöd. Man behöver någon som lyssnar eller helt enkelt bara finns där. Det kan vara släkt och vänner. Det finns också flera organisationer som arbetar med att ge stöd i sorgen. Tveka inte att ta kontakt med oss så kan vi ge råd var du kan vända dig om du behöver stöd i sorgen.

Många som gått igenom en sorg upplever att livet får fler nyanser.

Ett stöd för barn i sorg

Vi delar ut en bok till de familjer som har barn och önskar stöd i samtalet kring sorg. Att läsa en bok tillsammans kan vara ett sätt att inleda ett samtal om det som är svårt.

Välkommen in att hämta boken

Min farfar och lammen

2224219_1

Avsluta sociala medier

I dagens digitala samhälle har många profiler på sociala medier. Dessa ligger kvar även när innehavaren av de har avlidit. Konton tas inte automatiskt bort.

För att stänga ner en digital profil krävs flera olika fullmakter och intyg. Det kan även vara krångligt att få dem godkända. Därför samarbetar vi med företaget Cynk, som snabbt och säkert ordnar ett avslut i sociala medier.

I tjänsten ingår att vi hjälper till att stänga ned den avlidnes profiler på sociala medier. Det vi behöver är länkar till respektive socialt media.

Denna tjänst kostar 1800:-

För dig som vill avsluta kontona själv

Många sociala medier lämnar inte ut inloggningsuppgifter och tillåter inte att man loggar in på en annan persons konto, inte ens om någon avlidit. Det man istället behöver göra är att kontakta företagen och meddela dem att personen är avliden, och på så sätt avsluta kontot.

Vill du boka begravning online?

Gör en bokningsförfrågan hos oss genom att fylla i vårt formulär.

Läs mer om våra begravningspaket.